Schoo Huisman advocaten. Uw advocaat in Groningen

Welkom bij Schoo & Huisman advocaten te Groningen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • strafrecht
  • jeugdstrafrecht
  • jeugdcivielrecht
  • bestuursrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • huurrecht
  • verbintenissenrecht
  • bouwrecht
  • wvggz en wzd zaken
  • incasso’s

Het kan gebeuren dat u in aanraking komt met de politie. De politie kan u als verdachte aanhouden of uw rijbewijs inhouden of uw auto in beslag nemen. Ook kunt u een dagvaarding van de officier van justitie ontvangen om voor de strafrechter te verschijnen. Uw uitkering kan worden stopgezet of u kunt worden gekort op uw uitkering door de gemeente, het UWV, de DUO of een andere overheidsinstantie. Uw vergunning kan worden ingetrokken of een vergunning kan u worden geweigerd. Ook kunt u een huurconflict hebben met uw huurbaas. Of u heeft een overeenkomst die door de contractspartij niet wordt nagekomen. Of u krijgt uw nota ’s niet betaald.

Als één of meerdere van deze kwesties u overkomen, mail of bel ons dan en wij gaan voor u aan de slag.

De werkzaamheden die wij voor u verrichten, doen wij, voor zover u daarvoor in aanmerking komt, op basis van gefinancierde/gesubsidieerde rechtsbijstand. U bent dan wel een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, aan ons verschuldigd. Komt u niet voor gefinancierde/gesubsidieerde bijstand in aanmerking, dan zullen wij met u een passend en redelijk uurtarief overeenkomen. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.